Secundària

 

Alumnes competents per al món avui i demà.

 

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn l’alumnat d’entre 12 i 16 anys. En aquesta etapa consolidem els processos educatius que fan referència al progrés personal i l’èxit acadèmic de l’alumnat.Entenem l’aprenentatge com un procés continu que s’adapta a les necessitats, fortaleses i aspiracions de l’alumnat per permetre-li desenvolupar tot el seu potencial. Apostem per un clima favorable dins i fora de l’aula i per establir relacions de confiança i respecte entre iguals i el professorat esdevé un referent i guía en aquest camí.

 

El treball per competències, la digitalització de l’aula, així com les diferents activitats, sortides culturals i xerrades formatives són eines que configuren el nostre tarannà teresià i que ajuden l’alumnat  a ser sensibles, competents , capaços d’adaptar-se als canvis i implicar-se amb la  societat  i ser agents actius en la transformació del món.

APRENENTATGE D'IDIOMES

Al nostre centre és fonamental l’aprenentatge dels idiomes (anglès, alemany), per la qual cosa, comptem amb professorat especialitzat a tots els cursos per tirar endavant el nostre projecte de plurilingüisme.

 

  • En llengua anglesa, es fan desdoblaments de grups amb l’auxiliar de conversa nativa.
  • Participem en projectes, intercanvis amb Irlanda, Anglaterra i altres països  europeus que enriqueixen aquest programa.

 

Som centre examinador oficial de Cambridge. Els alumnes preparen al centre els exàmens oficials.

 

L’Alemany és la segona llengua estrangera en aquesta etapa.

METODOLOGIES INNOVADORES

El model de les intel·ligències múltiples és la nostra proposta metodològica a Educació Secundària i suposa un canvi de paradigma en la forma d’aprendre i d’educar els nostres alumnes. Són metodologies dinàmiques, experimentals i  lúdiques, que milloren la competència comunicativa, que estimulen la creativitat, aposten per l’aprenentatge cooperatiu i pel desenvolupament del pensament crític.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per a nosaltres la diversitat és una oportunitat de créixer i aprendre conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.

 

Cadascuna de les persones que forma part de la nostra comunitat educativa és única i per tant mostra unes capacitats pròpies i individuals que requereixen d’una resposta educativa adequada.

 

Els professionals especialitzats del centre ofereixen les mesures metodològiques i materials i els suports  necessaris per a què cadascú pugui assolir l’èxit en el seu procés d’aprenentatge.

 

Apostem per la inclusió i l’atenció més individualitzada a través de grups reduïts amb desdoblaments en diferents assignatures.

 

Comptem amb una vetlladora per atendre als alumnes amb necessitats educatives específiques.

AcompanyarTE PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Pla d’acció tutorial propi dissenyat per educar integralment el nostre alumnat i fer un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.

 

A més d´un acompanyament personalitzat, incorporem una sessió setmanal de tutoria grupal al´aula.

MirarTE PLA D'INTERIORITAT

El nostre pla d’interioritat “MirarTE” pretén ajudar l’alumnat a conèixer-se per dins i descobrir la seva riquesa interior per ajudar-lo a apropar-se als altres, al món i Déu.

AVALUACIONS EXTERNES

Cada curs avaluem els processos d’aprenentatge  tant amb proves diagnòstiques  o de CB del Departament d’Educació de la Generalitat com  d’altres  proves internacionals o les pròpies de la FET i els resultats són excel·lents. Aquestes proves ens proporcionen un millor coneixement de la nostra realitat educativa, dels processos que hem posat en marxa i ens serveixen per a implementar propostes de millora continua.

BATXILLERAT DUAL

El nostre alumnat a partir de 2n d’ESO pot iniciar aquest programa que, a més de suposar una immersió lingüística, tecnològica i personal, us permetrà en finalitzar l’etapa de Batxillerat aconseguir una doble titulació: la del Batxillerat i l’American High School Diploma.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Per què volem un món sostenible i solidari, al col·legi fomentem activitats que ens comprometin amb el món. Els nostres nois i noies descobreixen en aquesta etapa la seva capacitat de transformar la creació amb mímims actes. Aprenen a veure més enllà de si mateixos descobrint les mancances que hi ha al seu voltant, comprometent-se de manera activa a través de diferents accions solidàries i sostenibles.

ESPORT

Des de l’escola i amb la família, cal instaurar hàbits de vida saludables, ja que són prioritats per a la nostra vida i també en la nostra tasca educativa.

 

Ho duem a terme a través de l’acció educativa curricular i d’altres propostes culturals i esportives, tant escolars com extraescolars, com ara els esbarjos esportius, participació en el PLa Català de l’Esport a l’Escola, la Milla Urbana, tallers de prevenció i salut.

ITINERARIS

Al llarg de tota l’etapa el nostre alumnat pot completar la formació acadèmica amb assignatures optatives d’acord amb els seus interessos: Robòtica, Cultura clàssica, Oratòria, Teatre literari, Experimenta, Life Project, RAD 3d+Gestió, Eines informàtiques, LLatí, Física i Química, Biologia, Alemany, PdR+ApS

 

A 4t d’ESO el nostre alumnat tria l’itinerari acadèmic més d’acord amb els seus interessos: científic o humanístic.

TECNOLOGIES

El nostre projecte educatiu inclou l’ús responsable de la tecnologia que permeti a l’alumnat avançar en la seva evolució tant en l’àmbit personal com professional amb metodologies i estratègies pedagògiques que fomentin un aprenentatge significatiu.

 

Totes les nostres aules estan equipades amb pantalles i projectors. A les assignatures de Tecnologia i Robòtica treballem la programació, la realitat augmentada, la impressió 3D, Arduino i Lego.