Col·legi Teresià

Projectes innovadors

Projectes d’innovació

 

Mirem el futur des d’una perspectiva innovadora. Posem a l’alumne com a centre del seu procés d’aprenentatge i tenim en compte les seves potencialitats. Les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu, la cultura de pensament i  de la creativitat i l’aprenentatge i servei i l’emprenedoria són les metodologies  que defineixen el nostre model pedagògic. Busquem que l’aprenentatge sigui significatiu  que motivi l’alumnat i que el gaudeixin.

Alguns dels nostres projectes:

Entusiasmats amb les matemàtiques

AMCO

eTwinning

Disign for Change

Aprenentatge i servei

Llegim en parella

Apadrinament lector

Memoryteca

STEAM/Robòtica

Cura de l’entorn

Programa d’Interioritat Mirar-te

Projecte Pluja

Tecnologia 3D

Pla d’acció tutorial. Acompanyar-te