Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

SERVEI COMUNITARI

El Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana (article 16 del Decret 187/2015, de 25 agost).  Aquesta acció educativa es desenvolupa en el marc curricular i mitjançant la metodologia d'aprenentatge i servei (ApS), i ens servirà per a enfortir el treball de les competències transversals de l'àmbit personal i social.

Els aprenentatges que s’adquireixen a través del Servei comunitari pretenen que l’alumnat comprengui la realitat social en què viu, cooperi, convisqui i exerciti de forma activa la ciutadania democràtica en una societat plural, i es comprometi a contribuir a la seva millora, mantenint una actitud crítica, constructiva, solidària i responsable, davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Objectius del Servei comunitari:

 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territoriSERVEI1

 

Els principis que regeixen el Servei comunitari són:

 1. Educació en valors. Una acció educativa basada en l’experiència, la vivència i la construcció d’hàbits i valors.
 2. Participació activa i democràtica. La participació activa de l’alumnat en un servei que es duu a terme en benefici de la comunitat.
 3. Resposta a les necessitats socials emergents. L’atenció de necessitats reals i sentides per la comunitat.
 4. Treball en xarxa i coresponsabilització. El treball en xarxa dels diferents agents educatius d’un territori a partir d’uns objectius compartits.
 5. Millora constant. Indicadors que permetin fer un seguiment i elaborar propostes de millora.

El Servei Comunitari té una dedicació horària de 20 hores, de les quals com a mínim 10 les efectuarem de servei actiu a la comunitat.

Aquest projecte de servei comunitari ens compromet a:

 • vincular-lo al projecte educatiu del centre i al currículum d’algunes matèries;
 • vincular-lo a les necessitats de l'entorn més proper;
 • incloure’l en la programació general anual de centre, avaluat pel consell escolar i aprovat pel director o directora;
 • fer la planificació pedagògica i curricular del projecte: activitats d'aprenentatge, activitats de servei i criteris d'avaluació;
 • concretar aspectes funcionals:
  • autorització de les famílies.
  • elaboració d'un document de compromís amb les entitats.
 • planificar el reconeixement del projecte: actes institucionals, lliurament de diplomes, etc.

El nostre centre ha decidit implantar el Servei Comunitari al curs de 4t d’ESO.

SERVEI2

 

 

TOP