Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

AVANCEM CAP AL TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES

El programa d’innovació pedagògica del Departament d’Educació Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

Secretaria - IES Ximén d'Urrea

 El nostre col·legi ha participat en aquest projecte des del curs 17-18, any d’implantació i formació,  fins al curs actual on el programa ha  quedat consolidat. Els alumnes  treballen els  continguts integrats en totes les llengües que s’imparteixen al centre; català, castellà, anglès i alemany.

Els objectius generals del programa s’adrecen a promoure l’aplicació a l’aula de pràctiques que facilitin un aprenentatge de les llengües de caràcter competencial i integrador; a fomentar  el consens metodològic entre els docents i a promoure el disseny i implementació de projectes d’aula en què participen diverses llengües. 

A través de l’ AVANCEM també hem fet canvis en l’organització educativa i el disseny curricular per reforçar el treball cooperatiu entre el professorat de llengües i hem fet intercanvi de bones pràctiques amb altres centres.

 

TOP