Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Escola Multilingüe

multilingueEl Col·legi Teresià de Tortosa fa molts anys que treballa en aquesta línia d’escola plurilingüe. El projecte neix amb la voluntat de donar als nostres alumnes les eines necessàries per poder adquirir un nivell acceptable en llengües estrangeres.

Per això, fa uns anys vam començar a treballar, amb l’objectiu que els/les nostres alumnes acabessin l’ESO tenint un domini, escrit i parlat, de tres llengües (català, castellà, anglès), amb l’opció d’una quarta llengua si escullen l’optativa d’alemany en aquesta etapa.

Però realment que estem fent?

Llar d’Infants: 1 hora setmanal d’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P2 amb una mestra especialista de llengua anglesa del centre.

Educació Infantil (P3, P4 i P5): 3 hores setmanals de llengua anglesa com a activitat complementària amb una mestra especialista de llengua anglesa del centre.

Educació Primària:
- A cicle inicial, 1 hora complementària d’anglès com a taller d’expressió oral i escrita i 1,5 h de llengua anglesa curricular.
- A cicle mitjà i superior, 1 hora complementària d’anglès com a taller d’expressió oral i escrita i 3 h de llengua anglesa curricular.
- Educació Secundària, 1 hora complementària d’anglès i 3 h de llengua anglesa curricular. Els alumnes d’ESO poden optar per la llengua alemanya a partir de 3r d’ESO.

I com ho fem:

Per això es duen a terme les activitats i es treballen totes les destreses que presentem a continuació tenint en compte tant l’ús i comunicació de la llengua com el seu treball sistemàtic:

  • Lectura (Reading skills)
  • Audició (Listening skills)
  • Parla (Speaking skills)
  • Escriptura (Writing skills)

READING SKILLS: A través d’una gran varietat de textos, articles, qüestionaris, emails, pàgines web, històries, concursos i entrevistes, tots ells curosament graduats per nivells, intentem proveir d’informació interesant a l’alumnat. D’aquesta forma treballem de manera inductiva altres destreses com la pronunciació, la gramàtica i l’escriptura.

LISTENING SKILLS: Els “listenings” serveixen per contextualitzar nou vocabulari. Per això utilitzem una àmplia gamma de recursos com programes de ràdio, entrevistes, diàlegs i vídeos adequats al nivell de l’alumne. Totes les lectures que fem a l’aula també van acompanyades d’un CD audio.

SPEAKING SKILLS: Intentem generar activitats guiades amb el suport del professor per tal que l’alumne es comuniqui d’una manera funcional a través de diàlegs, frases fetes, activitats de pronunciació...

WRITING SKILLS: Totes les activitats d’escriptura són guiades per tal que l’alumne agafi confiança a l’hora de començar a redactar textos. Aquestes activitats poden partir de models amb unes pautes que ajuden l’alumne a estructurar el text. També poden ser activitats de cooperació entre els propis alumnes que poden començar amb una pluja d’idees (brainstorming). És molt important crear un ambient de motivació (warm up) per tal d’obtenir uns resultats òptims.

Com a activitats fora de l’horari pròpiament escolar:

  • Activitat extraescolar en llengua anglesa destinada a la conversa.
  • Estada a Anglaterra durant 15 dies, organitzat pel col·legi, acompanyats per una professora del centre.
  • Participació al programa eTwinning. Aquest programa és una iniciativa de la Comissió Europea que fomenta la col·laboració entre centres educatius europeus mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Forma part del Programa Comenius com a mesura d'acompanyament.
  • Els serveis nacionals de suport eTwinning ofereixen assistència pedagògica i tècnica al professorat, fan seguiments i avaluacions de projectes, publiquen materials pedagògics i informatius i organitzen tallers europeus de desenvolupament professional.
  • El nostre centre està treballant amb un col·legi de Polònia, concretament Publiczne Gimnazjum Oddzialami a la ciutat de Zduriska Wola.

Per al proper curs 2014-15 l’objectiu principal que ens mou és gestionar un augment d’hores d’exposició a la llengua anglesa per part dels nostres alumnes. Com?

Ampliant la implementació de la llengua estrangera en àrees curriculars. En aquest moment ja estem fent un projecte pilot a cicle mitjà de primària, en les matèries de matemàtiques i coneixement del medi.

Estem molt il·lusionats i engrescats en ampliar projecte, que creiem i esperem que sigui un ajut per al nostre alumnat en una societat intercultural com és ara la nostra. Volem avançar-nos a les necessitats d’un món globalitzat en què les llengües són un mitjà de comunicació per establir relacions humanes, a banda que, el coneixement d’aquestes l’hem de veure com un recurs altament valorable des del punt de vista laboral.

 

 

 

TOP