Primària

 

El moment dels grans reptes   

 

Durant  L’Educació Primària (6 a 12 anys) facilitem als alumnes  l’assoliment  dels aprenentatges propis de l’etapa i els hàbits de convivència, estudi i treball necessaris per aconseguir una formació integral i bons resultat acadèmics mitjançant metodologies motivadores, experiencials i innovadores. La col·laboració entre família i escola és imprescindible en este procés on l’alumne és el protagonista i el professorat és el seu guia.

APRENENTATGE D'IDIOMES

ANGLÈS:

El col·legi prioritza el projecte plurilingüe i compta amb professionals especialitzats per dur-ho a terme.

 

A les sessions curriculars s’hi afegeixen una o dos hores setmanals, segons etapes, com a activitat complementària per fomentar especialment les destreses orals.

 

També comptem amb una auxiliar de conversa nativa, a cicle superior de primària.

 

Som centre examinador oficial de Cambridge. A partir de 3r, els alumnes preparen al col·legi els exàmens oficials.

 

METODOLOGIES INNOVADORES

El model de les intel·ligències múltiples és la nostra proposta metodològica a Educació Primària i suposa un canvi de paradigma en la forma d’aprendre i d’educar els nostres alumnes. Són metodologies dinàmiques, experimentals i  lúdiques, que milloren la competència comunicativa, que estimulen la creativitat, aposten per l’aprenentatge cooperatiu i pel desenvolupament del pensament crític.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Entenem  la diversitat com  una riquesa.Es planteja des de la perspectiva global de centre i des de la inclusió.

 

Al nostre centre comptem  amb professionals especialitzats per atendre de manera personalitzada les necessitats dels nostres alumnes per tal d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

AULA SIEI: Suport intensiu d’escolarització inclusiva.

És un suport intensiu per l’escolarització inclusiva  destinada a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 

S’afavoreix la integració de l’alumnat a l’aula ordinària i a la vida del centre.

 

Ocasionalment, es treballa en grup reduït i amb un ambient molt estructurat i proporciona una resposta educativa adequada a les necessitats individuals.

ExpressarTE

El projecte “Expressar-te” és una estratègia educativa pròpia de comunicació que comprèn tant la comunicació oral com l’escrita.

 

Treballem la comprensió lectora del nostre alumnat a través diferents activitats “Llegim en parella”, apadrinament lector i quart d’hora de lectura diària.

 

Fomentem el desenvolupament de l’expressió oral mitjançant activitats d’oratòria que acostumen al nostre alumnat a parlar en públic de manera habitual.

AcompanyarTE PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Pla d’acció tutorial propi dissenyat per educar integralment el nostre alumnat i fer un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.

 

A més d’un acompanyament personalitzat, incorporem una sessió setmanal de tutoria grupal a l’aula.

 

MirarTE PLA D'INTERIORITAT

El pla d’interioritat “Mirar-te”ajuda l’alumnat a conèixer-se per dins i descobrir la seva riquesa interior per ajudar-lo a apropar-se als altres, al món i a Déu.

AVALUACIONS EXTERNES

Els nostres resultats són excel·lents.

 

Cada curs ho constatem, tant a les avaluacions  de Diagnòstic de la Generalitat de Catalunya, com a les avaluacions de la FET en els diferents cursos de l’etapa.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Volem educar  persones que siguin transformadors socials. Que actuïn des del compromís, que siguin persones acollidores, amb una visió crítica de la realitat social, amb consciència ecològica, capaces de valorar la diferència com una riquesa i que promoguin accions que ajudin a millorar el món.

TECNOLOGIES

El nostre alumnat desenvolupa  la competència tecnològica en diferents disciplines.

 

Informàtica: ofimàtica, edició de vídeos, presentacions…

 

Tecnologia i robòtica.

 

A més, ensenyem als nostres nens i nenes a fer un ús adequat de les eines informàtiques.

ESPORT I SALUT

Des de l’escola i amb la família, cal instaurar hàbits de vida saludables, ja que són prioritats per a la nostra vida i també en la nostra tasca educativa.

 

Actuem a partir de les activitats curriculars i altres activitats com els esmorzars i els dinars saludables i amb el programa de consum de llet i fruita i verdures.