Col·legi Teresià

Pastoral

Tenim una Bona Notícia

 

Una de les nostres senyes d’identitat és l’educació per a la transcendència. Des de la opció personal i la pròpia llibertat, oferim molts mitjans a tota   la Comunitat Educativa  per descobrir a Jesús com a company de camí.

 

El Pla d’interioritat recull les accions i les metodologies per educar els sentits, la capacitat d’admirar i contemplar. Treballem les emocions, cuidem les relacions, els temps de serenitat i de silenci. Afavorim l’autoconeixement per viure la vida de forma més plena, amb sentit i compromesa.

El Quart d’hora d’Oració, que es fa cada dia a tots els nostres centres, i els Amics de Jesús són llegats irrenunciables d’Enric d’Ossó. (Cfr. Identitat de l’Escola Teresiana, p 21)

“En estos tiempos son menester amigos fuertes de Dios”

(Santa Teresa. V 15, 5)

La formació religiosa i l’acompanyament dels educadors són vies per connectar vida i Evangeli. Altres espais i moments per això són:

 • Quart d’Hora d’Oració
  (Estoneta de Jesús per als més petits)
 • Celebracions
 • Tallers
 • Grups de MTA
 • Amics de Jesús
 • Activitats de Pastoral Juvenil
 • Activitat de temps lliure
 • Convivències
 • Trobades amb altres col·legis teresians
 • Grups de catequesi
 • Acompanyament espiritual
 • Col·laboració en projectes solidaris
 • Voluntariats
 • Eucaristies per les famílies
 • Activitats d’estiu