PIRÀMIDE D’APRENENTATGE

 

El nostres models d’aprenentatge queden definits gràficament en la “piràmide d’aprenentatge”. Al capdamunt ubiquem les intel·ligències múltiples i l’espiritual. Com a segon nivell situem la dimensió comunitària i la personalització de l’aprenentatge i com a tercer nivell optem per la cultura de pensament, la cultura de la creativitat i  l’aprenentatge i servei / emprenedoria.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I ESPIRITUAL

Sabem que no tots aprenem de la mateixa manera.

 

El desenvolupament de les diferents intel·ligències de cada alumne  permetrà que arribi al grau més alt d’aprenentatge, descobreixi els seus dons personals i connecti amb allò que pugui arribar a ser la passió de la seva vida.

COMUNITATS QUE APRENDEN

Volem obrir els límits de l’aula i del centre a l’entorn, ser comunitats cohesionades on siguem mestres i aprenents: professorat, famílies i alumnat.

 

Els nostres infants i joves necessiten desenvolupar  la capacitat de treballar en equip, per això optem per un model d’aprenentatge cooperatiu que potenciï la riquesa personal posada al servei del bé comú.

PERSONALITZACIÓ

 L’escola teresiana posa l’alumne al centre de l’aprenentatge. Educar es converteix en l’experiència de fer que cada persona connecti amb el seu interior, amb les potencialitats i limitacions i creixi en relació amb si mateixa, amb els altres, amb el món i oberta a Déu.

CULTURA DEL PENSAMENT

El que és fonamental en el nostre model pedagògic és ensenyar a pensar el nostre alumnat, aconseguir persones autònomes que adquireixin destreses de pensament per resoldre problemes i prendre decisions.

 

Utilitzem diferents estratègies per aconseguir que els alumnes desenvolupin un pensament profund, crític i creatiu.

CULTURA DE CREATIVITAT

L’educació teresiana vol oferir la possibilitat de resoldre creativament els “problemes” del dia a dia, generant  solucions no evidents que ajudin a incentivar l’enginy i la creativitat.

 

Els projectes interdisciplinaris, l’aprenentatge basat en problemes, la gamificació, Design Thinking, Flipped Classroom (aula invertida), etc. afavoreixen processos de recerca, exploració, codificació… fins a generar coneixement i buscar solucions.

APRENENTATGE I SERVEI, EMPRENEDORS

L’educació teresiana té com a objectiu formar ciutadans compromesos i capacitats per transformar el seu entorn i generar en el futur un profund canvi social.

 

La clau principal és aprendre mitjançant l’acció i el compromís concret a través de metodologies de transformació social com l’ApS (Aprenentatge i Servei), DfC (Design for Change i altres projectes d’emprenedoria social).