Llar d’Infants

 

El nostre tresor

La nostra llar d’infants “Pam a Pam” acull alumnes de 4 mesos a 3 anys i acompanya amb proximitat i estima, els infants i les seves famílies. La llar és un espai educatiu on els nens són feliços. Fan créixer les seves capacitats, la seva creativitat i aconsegueixen  autonomia i maduresa i troben amics de joc.

DESENVOLUPAMENT MOTRIU

Amb  les sessions de psicomotricitat es desenvolupa la capacitat sensitiva, perceptiva, representativa, comunicativa i expressiva mitjançant del joc i el moviment.

METODOLOGIES INNOVADORES

La nostra línia metodològica es basa en l’experimentació, la  manipulació i el joc com elements claus de l’aprenentatge dels infants. Fomentem actituds positives envers els aprenentatges, tot estimulant la curiositat i l’interès per explorar i descobrir. Els educadors són acompanyants del seu desenvolupament cognitiu, físic i espiritual.

ACTIVITATS MULTISENSORIAL

Les activitats multisensorials es desenvolupen en un àmbit de llums, olors, sons i colors per augmentar el perfil sensorial i emocional de l’alumnat i optimitzar el seu benestar.

CONTACONTES

El contacontes el definim com un  taller infantil amb una profunda visió pedagògica centrada en desenvolupament de l’infant i la descoberta del món i l’estimulació de la imaginació i l’interés per la lectura.

 

Cada activitat es realitza tot integrant altres persones i elements com objectes, llocs, experiències, emocions, valors, imatges, gustos i olors per afavorir-ne la progressiva integració dins de l’univers de l’infant.

 

Projecte a través del qual els nostres nens i nenes aprenen a escoltar i viure les històries d’una manera lúdica i divertida.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Reconeixem la  diversitat  de l’alumnat com una oportunitat. L’ equip de professionals del  centre  atén de forma personalitzada les necessitats dels nostres alumnes per tal d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves aptituds.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

L’educació emocional és  una prioritat a la nostra Llar. Eduquem en positiu . Oferim  les eines  per millorar l’autoestima, identificar i regular les  emocions i ser capaços de trobar una major tolerància a la frustració.

EXPRESSIÓ ORAL

El llenguatge oral és present en qualsevol situació de la vida escolar i progressa de manera natural a partir dels seus interessos.

MÚSICA

Som conscients que l’educació musical és una eina imprescindible en la formació dels nostres infants i són múltiples els beneficis intel·lectuals i psicològics  que els aporta.

 

Aprenen a estimar la música escoltant-la, tocant instruments, ballant, aprenent nous ritmes,… són experiències molt enriquidores que ells  experimenten des de la primera infància.