Infantil

 

La finalitat de l’Educació Infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual en la primera infància. La importància d’aquesta etapa recau en la socialització i en el foment de les capacitats pròpies de cada alumne, ja que els primers anys de vida són els més proclius a l’estimulació sensorial de tots els sentits i capacitats.

 

A través d’activitats innovadores, lúdiques i motivadores, els alumnes es relacionen amb diversos continguts i matèries de forma personalitzada i estimulen  seva creativitat per desenvolupar totes les seves capacitats.

APRENENTATGE D’IDIOMES

ANGLÈS

El nostre projecte lingüístic incorpora l’ensenyament de l’anglès des d’Educació Infantil.  Es prioritza la llengua oral a través de cançons, teatre i contes.

METODOLOGIES INNOVADORES

El model de les intel·ligències múltiples és la nostra proposta metodològica a Educació Infantil i suposa un canvi de paradigma en la forma d’aprendre i d’educar els nostres alumnes. Són metodologies dinàmiques, experimentals i  lúdiques que aposten per  la creativitat, l’aprenentatge cooperatiu i el pensament crític.

EMAT

Les matemàtiques s’introdueixen  mitjançant un programa d’aprenentatge personalitzat, lúdic i manipulatiu, permet que els nostres alumnes aconsegueixin un alt nivell de competència matemàtica.

LECTOESCRIPTURA

La proposta metodològica de lectoescriptura fomenta l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura de manera lúdica i divertida. 

 

La lectura i l’escriptura permeten ampliar la competència comunicativa i lingüística i, de manera transversal, a la resta de competències bàsiques.

DESENVOLUPAMENT MOTRIU

Les sessions de psicomotricitat col·laboren amb  l’evolució de les habilitats motrius, cognitives, comunicatives i afectives de l’alumnat per mitjà del joc i l’activitat física.

MirarTE PLA D'INTERIORITAT

El pla d’interioritat “MirarTE” pretén afavorir l’alumnat a conèixer-se per dins i a desembolcallar la seva riquesa interior per ajudar-lo a apropar-se als altres, al món i a Déu.

 

AcompanyarTE PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

El pla d’acció tutorial de l’escola teresiana està dissenyat per educar integralment i pretén fer un acompanyament al nostre alumnat en el seu creixement personal, social i emocional.

PROJECTE DE RELIGIÓ PLUJA

El projecte d’ensenyament-aprenentatge de religió “Pluja” vol ajudar a descobrir, experimentar i iniciar-se en el coneixement dels valors de la fe cristiana, acompanyant el despertar religiós dels xiquets i les xiquetes.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Al nostre centre l’educació emocional és un procés educatiu continu i permanent.  Oferim  als nostres alumnes les eines necessàries per  afavorir l’autoconeixement i predisposar-los a tenir actituds positives per a la millora les relacions, per incentivar la seva motivació i per afavorir el seu creixement de manera integral.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per a nosaltres la diversitat és una oportunitat de créixer i aprendre conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.

 

Cadascuna de les persones que forma part de la nostra comunitat educativa és única i per tant mostra unes capacitats pròpies i individuals que requereixen d’una resposta educativa adequada.

 

Els professionals especialitzats del centre ofereixen les mesures metodològiques i materials i els suports  necessaris per a què cadascú pugui assolir l’èxit en el seu procés d’aprenentatge.

EXPRESSIÓ ORAL

Reconocemos la diversidad como una riqueza. Contamos con personal especializado para atender de manera personalizada las necesidades de nuestros niños y niñas, con el fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.

EXPRESIÓN ORAL

Les habilitats de l’oratòria són fonamentals per moure’ns en la societat d’avui. Els nostres alumnes s’acostumen a parlar en públic al col·legi partint  dels seus interessos per afavorir el desenvolupament d’aquestes habilitats.

MÚSICA

Estimar la música és un objectiu primordial al nostre centre. La música és essencial en el desenvolupament creatiu, intel·lectual i psicològic de les persones.

 

Els nostres nens s’inicien en el desenvolupament de l’intel·ligència musical a l’aula començant per melodies senzilles, cançons infantils, diferents ritmes i instruments.

HÀBITS SALUDABLES

Des de l’escola i amb la família, cal instaurar hàbits de vida saludables, ja que són prioritats per a la nostra vida i també en la nostra tasca educativa.

 

Actuem a partir de les activitats d’ensenyament-aprenentatge curriculars i altres activitats com els esmorzars i els dinars saludables i amb el programa de consum de llet i fruita i verdures.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Volem educar  persones que siguin transformadors socials. Que actuïn des del compromís, que siguin persones acollidores, amb una visió crítica de la realitat social, amb consciència ecològica, capaces de valorar la diferència com una riquesa i que promoguin accions que ajudin a millorar el món.

TECNOLOGIES

A l’escola  apropem els alumnes  a la tecnologia de forma prudent i progressiva, usant-la de manera racional i sempre com a instrument per a l’aprenentatge.

 

Iniciem els seus primers contactes amb la robòtica, per desenvolupar-hi el pensament lògic,  les habilitats psicomotrius i la creativitat.