Col·legi Teresià

Horari

El col·legi roman obert de dilluns a divendres, de 7.30 a 18.30 hores.

LLAR D’INFANTS

De 7.30 a 18.00h

INFANTIL (P3, P4, P5):

Horari de matí: de 9.00 h a 13.00 h
Horaria de tarda: de 15.00 h a 17.00 h

PRIMÀRIA:

Horari de matí: de 9.00 h a 13.00 h
Horaria de tarda: de 15.00 h a 17.00 h

SECUNDÀRIA:

Horari de matí:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 8.00 a 13.30 h
Dimecres de 8.00 a 14.30h
Horari de tarda:
Dilluns, dimarts, dijous : de 15.00 a 17.00 h