Col·legi Teresià

Fundació Escola Teresiana

La Fundació

 

La Fundació Escola Teresiana és la institució titular del Col·legi Teresià de Tortosa. La FET va ser constituida per la Companyia de Santa Teresa de Jesús el desembre del 2009. Neix com a resposta als desafiaments del món educatiu actual: la globalització, les noves tecnologies, la multiculturalitat, la secularització i a multitud de nous reptes que impliquen canvis constants. La Fundació està constituïda per vint col·legis a Espanya.

 

El propòsit de la FET és l’educatiu, segons la concepció evangèlica de l’Església Catòlica i el lideratge teresià de Sant Enric d’Ossó, recollit al Caràcter Propi de l’entitat fundadora. La Fundació és una entitat privada d’àmbit estatal, d’interès general i sense ànim de lucre.

 

Per a més informació,

LA NOSTRA ESSÈNCIA

Origen:

 

La Companyia de Santa Teresa de Jesús va ser fundada per Sant Enric d’Ossó i Teresa de Jesús va ser la inspiradora de la tasca educativa de les teresianes.

Finalitat:

 

Formar persones capaces de viure:

  • des de dins
  • en relació amb els altres i amb la realitat
  • obertes a la transcendència i a la relació amb Déu

Missió:

 

Educar integralment cada individu per esdevenir subjecte de trobada i transformador social, segons el lideratge carismàtic teresià d’Enric d’Ossó.

Estil:

 

Es fonamenta en la qualitat educativa de la trobada i de la relació. El nostre col·legi és:

  • escola de Pastoral
  • escola acollidora
  • escola que dóna suport a la persona
  • escola de qualitat