Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

El nostre col·legi

colegi-tortosaEl Col·legi Teresià de Tortosa és present a la ciutat des de 1895 i, situat a l’edifici actual des del curs 1929-1930, realitza una missió d’Església com a servei de la societat. Té com a finalitat l’educació integral dels alumnes, segons una concepció catòlica de l’home i de la vida.

Pertany a la Fundació Escola Teresiana que, com a Entitat Titular , estableix els criteris i principis que defineixen el seu model d’educació, descrit en el document del caracter propi que la caracteritza.

Fonamenta la seva tasca educativa en els principis pedagògics del seu fundador, Sant Enric d’Ossó, que proposa un estil i uns valors inspirats en Santa Teresa de Jesús.

Actua d’acord amb un Projecte Educatiu i un Projecte de Pastoral que recullen el pla d’acció al llarg del curs escolar de l’alumne i que es concreten cada any en la Programació General Anual, elaborada a principi de curs per tots els estaments de la Comunitat Educativa.

 

CARTA FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓ ESCOLA TERESIANA

I. Sant Enric d'Ossó, sent conscient de la importància social i evangèlica que tenia l'educació de la infància i la joventut, va fundar el 1876 la Companyia de Santa Teresa de Jesús, amb la finalitat específica de l'educació. El document Apunts de pedagogia teresiana, escrit per Sant Enric d'Ossó, recull l'ideal d'educació teresiana que ell va concebre per les escoles de la Companyia. Des de llavors són molts els centres educatius que ha anat creant la Companyia com a resposta concreta a la seva finalitat fundacional, i aquestes línies pedagògiques han anat adaptant-se als nous avenços i les transformacions socials que s'han anat produint, a través de processos de reflexió compartida entre germanes i laics.

II. Actualment vivim una època de canvis socials i culturals, ràpids i profunds, que tenen una clara incidència en el camp de l'educació. Els nous reptes del nostre món (globalització, noves tecnologies de la informació i comunicació, multiculturalitat, secularització, diàleg interreligiós, immigració ...) demanen noves respostes des de l'àmbit educatiu.
També els canvis de legislació (tant estatal com autonòmica) reclamen una constant actualització dels nostres centres per adequar-se a les noves exigències legals. Respondre a tots aquests reptes suposa accions conjuntes i coordinades, i implica la reorganització dels centres i les formes de gestió.

III. La Companyia de Santa Teresa creu en una educació que genera processos que portin a reconèixer la dignitat de tota persona com a ésser habitat per Déu, que desperta la consciència crítica, la solidaritat i el compromís amb la justícia social i la cura de la vida com a resposta als desafiaments del nostre món. I, des d'aquest convenciment, anima i constitueix la Fundació [...] amb una finalitat educativa, tal com s'expressa en els seus estatuts, finalitat que es desenvoluparà d'acord amb l'esperit evangèlic, la doctrina de l'Església catòlica i el carisma teresià de Sant Enric d'Ossó. Els òrgans de govern, representació, administració, direcció i gestió de la Fundació vetllaran per l'assoliment dels seus fins i aniran concretant en cada moment les actuacions necessàries per assolir-la millor manera possible.

IV. L'educació constitueix la missió apostòlica de la Companyia de Santa Teresa de Jesús. L'educació teresiana posa l'accent en el valor educatiu de la trobada a les relacions interpersonals. Eduquem educant des de i per a la relació, entesa com a tracte d'amistat àmbit de creixement entre subjectes i societats, fonament d'una convivència cordial i pacífica, obertura a Déu ia la humanitat. Des de fa anys la Companyia va recorrent el camí de la missió compartida. Germanes i laics, sentint família teresiana, han anat passant de compartir tasca a compartir missió, amb el desig de compartir el carisma teresià. Laics i germanes col · laboren en la direcció i gestió dels col · legis, a la formació permanent del professorat i del personal d'administració i serveis, en la pastoral juvenil, i en la reorganització dels centres per adaptar-se als reptes actuals. És voluntat de la Companyia de Santa Teresa anar creixent en missió compartida, i donar continuïtat en el futur a la missió educativa dels seus centres. La Fundació es constitueix com el marc jurídic que acull aquests desitjos i els potència. La mútua implicació de laics i germanes requereix per part de tots el compromís de garantir la finalitat evangelitzadora de la Fundació. Aquest compromís és bàsic i necessari en el present i en el futur. En aquest sentit, els processos de discerniment i presa de decisions han de ser sempre compromisos compartits.

V. La Fundació es constitueix amb la pretensió que assumeixi la titularitat, adreça i / o gestió dels centres educatius animats per la Companyia de Santa. Teresa de Jesús a Espanya. La Fundació queda oberta a altres centres que consideri convenient integrar o que en el futur pugui promoure.

VI. La Fundació que ara promou i constitueix la Companyia de Santa. Teresa de Jesús es crea avui, però es projecta cap al futur com a via de vida. Vol aportar a la societat actual ia la futura una estructura educacional oberta i justa, no discriminatòria, que afavoreixi l'accés a l'educació, a la cultura ia la formació a tots els nens i joves, en especial als que socialment són més desfavorits, des del respecte a la persona. Vol oferir els recursos necessaris per a la renovació pedagògica, adaptant a les circumstàncies actuals, llocs i temps d'aquella visió educativa que en el seu temps va comportar l'aparició dels Apunts de pedagogia i que actualment es concreta en la Proposta Educativa Teresiana. Avui, en sintonia amb el moment present, l'educació teresiana pretén educar des de comunitats que aprenen, formant subjectes de trobada per conviure en societats plurals, interculturals, democràtiques, inclusives i solidàries.

TOP