Col·legi Teresià

Eines tecnològiques

PROJECTE TIC-TAC:

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ – TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT

 

Vivim en una societat canviant que contínuament ens fa arribar estímuls, missatges i informacions. Avui dia la major part de la informació i el coneixement que es generen són en format digital i es transmeten per mitjà de plataformes virtuals.

 

Tot plegat ens mou a estar sempre oberts a adquirir noves competències i coneixements,  a fer  un ús adequat, segur, ètic i responsable de la tecnologia i també a desenvolupar una consciència crítica i una actitud flexible com a ciutadans en un món global.

COMPETÈNCIA DIGITAL

En la nostra societat és clau conèixer les eines digitals. Per això la nostra escola, en el marc del nostre projecte educatiu, dóna resposta a les necessitats de l’alumnat. Disposem de la infraestructura, les eines i els recursos per a què els nostres alumnes siguin competents en el camp tecnològic i digital.

ROBÒTICA, PROGRAMACIÓ I IMPRESSIÓ 3D

La robòtica educativa en el nostre centre comença a Educació infantil i continua durant la resta de les etapes. Aquest ensenyament ens permet la creació de nous escenaris d’aula on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, potenciant les seves habilitats i competències. El professorat provoca curiositat, proposa reptes, dona temps per investigar i reflexionar i encoratja i l’ajuda a prendre consciència del seu progrés.

EQUIPAMENT

Totes les nostres aules estan equipades amb pantalles, projectors i ordinadors. A més, comptem amb dispositius per a ús personal de l'alumnat.

RESPONSABILITAT DIGITAL

El nostre centre reconeix la necessitat d'educar els nens i joves perquè utilitzin la tecnologia de manera ètica i efectiva. Conscienciem l'alumnat per a què utilitzi aquestes eines, dins i fora de l’àmbit escolar, de forma coherent amb el nostre projecte educatiu.