TEL 977 44 04 44
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Pla català de l'esport a l'escola

pla-catala-sport-tortosaEl Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d'aquest Pla en base a l'anàlisi d'una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

 • Índex molt reduït de participació de l'alumnat en l'esport escolar.
 • Increment dels hàbits sedentaris i de l'obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil.
 • Demanda social creixent en matèria de salut i benestar.

El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
 • Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

El desenvolupament d'aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:

 • Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d'Educació i de Vicepresidència (Secretaria General de l'Esport)
 • Centres educatius públics i privats
 • Consells Esportius
 • Ajuntaments

La implicació dels centres educatius que volen participar en el Pla és la següent:

 • Manifestar la voluntat de participar en el Pla Català d'Esport a l'Escola
 • Nomenar un/a professor/a del centre com a coordinador/a del programa.
 • Facilitar la participació del coordinador/a i dels dinamitzadors/es d'esport a l'escola en sessions de formació destinades a millorar la qualitat d'aplicació del Pla.
 • Establir una col·laboració directa amb el consell esportiu de la comarca i amb l'Ajuntament corresponent per portar a terme actuacions coordinades envers l'Esport a l'Escola
 • Fer un bon ús del suport econòmic del Consell Català de l'Esport o del Departament d'Educació per portar a terme les activitats que es programin.
 • Comprometre's a lliurar tots els documents que es demanin des de la Comissió Permanent del Pla.
TOP