Col·legi Teresià

Alumnes

ALUMNES PER AL FUTUR

 

Eduquem infants i joves competents per canviar la societat. Els espais d’aprenentatge, les noves metodologies, les experiències que es proposen y les habilitats personals que adquireixen,  tenen com a objectiu fer que els nostres alumnes siguin transformadors socials.

#somteresians

Persones en procés continu d’autoconeixement, autònomes, lliures, responsables i amb gran intel·ligència emocional.

Subjectes de trobada, cordials i acollidors i fomentem la cultura de la pau. Amb relacions respectuoses i amb capacitat d’escolta.

Protagonistes del nostre aprenentatge, competents, amb capacitat en treball en equip, proactius, reflexius i creatius.

Compromesos amb el nostre planeta, transformadors socials, amb esperit crític i ètic, dinàmics i inclusius.

Transformadors socials, sensibles i compromesos amb la sostenibilitat del planeta, amb esperit crític i ètic, proactius i inclusius.

Teresians fidels a Déu, oberts a la transcendència, cultivem la nostra interioritat. Som família teresiana i junts celebrem la fe.

LA MEVA EXPERIÈNCIA #SOCTERESIÀ