TEL 977 44 04 44
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

EntusiasMAT

Què és EntusiasMAT?

entusiasmatEntusiasMAT és un projecte didàcticopedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligèncie múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats.

Howard Gardner associa la intel·ligència amb les competències exercides en un context, considerant que “una intel·ligència implica l'habilitat necessària per resoldre problemes”.

EntusiasMAT està dissenyat per formar i donar estratègies als alumnes perquè siguin competents. L'objectiu és que els alumnes siguin capaços d'analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic, i que a partir de l'anàlisi d'aquest context siguin capaços de mobilitzar tots els seus recursos (sabers) per resoldre el problema eficaçment.

A més, eM treballa des de les primeres edats tots els conceptes matemàtics, ja que entenem que hem d'aprofitar la capacitat d'aprenentatge i adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida.

La intenció sempre és la d'acompanyar els nens en aquest procés que va del pensament concret al pensament abstracte. Per això, amb eM es plantegen estratègies que promouen, a través de diferents estímuls tant físics com sensorials i socials, fer més assequible el contingut matemàtic.

 

TOP