TEL 977 44 04 44
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Serveis Escolars

Els serveis escolars són:

 • Activitats complementàries
 • Departament d'orientació - Gabinet Psicopedagògic
 • Ajuts a l'estudi
 • Salut escolar

Activitats complementàries

Es realitzen dins l’ horari escolar i són:

 

Educació Infantil

312objetivo extraescolar                                                   

Taller d’expressió en llengua anglesa, de noves tecnologies, de música i atelier. 

Educació Primària

589

Taller d’expressió en llengua anglesa
Taller de comprensió lectora
Taller TAC
Taller de lògica i problemes
Taller de ciències

Educació Secundària

131412

Taller de Bíblia
Taller de llengües estrangeres: anglès i alemany
Taller d’informàtica
Talller de laboratori

Altres serveis ofertats pel centre:

ACOLLIDA MATINAL: de 8 a 9 i 18 a 19 h, de dilluns a divendres.
LUDOTECA: de 17 a 18, de dilluns a divendres.
ESTUDI DIRIGIT: de 17 a 18, de dilluns a divendres.
S’ofereix un horari flexible per si la família necessita el servei d’estudi dirigit, uns dies concrets de la setmana durant tot el curs.


 

Departament d’orientació – Gabinet psicopedagògic

El Departament d’Orientació dirigeix el seu treball amb una estreta relació amb el tutors i professors dels alumnes, així com amb l’EAP del Departament d’Educació. El treball s’orienta des d’una perspectiva psicològica l’aprenentatge i l’adaptació psico-social del tots els alumnes.

La tasca es porta a terme a través de:

 • Equip docent: Entrevistes d’orientació.
  Assessorament de casos individuals i del grup-classe.
 • Alumnes: Atenció individualitzada i de petit grup.
  Orientació personal, acadèmica i professional.
 • Família: Entrevistes i orientació.

Suport intensiu per a l'escolarització inclusiva (SIEI)

El nostre col·legi comptarà des d’aquest curs amb  un recurs nou  que ens proporciona el Departament d’Ensenyament: El suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI)

El SIEI té la finalitat de donar un entorn normalitzat i les mateixes oportunitats curriculars a alumnes amb necessitats educatives especials. Per desenvolupar aquest recurs comptarem amb una mestra i una educadora amb dedicació exclusiva.

Ajuts a l’estudi

El centre tramita les beques que ofereix l’Estat, el Consell Comarcal o la Generalitat de Catalunya.

Salut escolar

Es realitzen les vacunacions i l’exploració mèdica als alumnes d’acord amb el criteri del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb l’autorització dels pares o tutors legals.

Horari Venda de Xandalls i Uniformes

Matí de:9.15h a 10.30h
Tarda de:15.30 a 16.30 h i 17.30 a 18.30 h
A la porteria del Col·legi

 

TOP