TEL 977 44 04 44

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Serveis Escolars

Els serveis escolars són:

 • Activitats complementàries
 • Departament d'orientació - Gabinet Psicopedagògic
 • Ajuts a l'estudi
 • Salut escolar

Activitats complementàries

Es realitzen dins l’ horari escolar i són:

 

Educació Infantil

312

Taller d’expressió en llengua anglesa
Taller de noves tecnologies
Taller de música

Educació Primària

589

Taller d’expressió en llengua anglesa
Taller de comprensió lectora
Taller TAC
Taller de lògica i problemes
Taller de ciències

Educació Secundària

131412

Taller de Bíblia
Taller de llengües estrangeres: anglès i alemany
Taller d’informàtica
Talller de laboratori

Altres serveis ofertats pel centre:

ACOLLIDA MATINAL: de 8 a 9 i 18 a 19 h, de dilluns a divendres.
LUDOTECA: de 17 a 18, de dilluns a divendres.
ESTUDI DIRIGIT: de 17 a 18, de dilluns a divendres.
S’ofereix un horari flexible per si la família necessita el servei d’estudi dirigit, uns dies concrets de la setmana durant tot el curs.


 

Departament d’orientació – Gabinet psicopedagògic

El Departament d’Orientació dirigeix el seu treball amb una estreta relació amb el tutors i professors dels alumnes, així com amb l’EAP del Departament d’Educació. El treball s’orienta des d’una perspectiva psicològica l’aprenentatge i l’adaptació psico-social del tots els alumnes.

La tasca es porta a terme a través de:

 • Equip docent: Entrevistes d’orientació.
  Assessorament de casos individuals i del grup-classe.
 • Alumnes: Atenció individualitzada i de petit grup.
  Orientació personal, acadèmica i professional.
 • Família: Entrevistes i orientació.

Ajuts a l’estudi

El centre tramita les beques que ofereix l’Estat, el Consell Comarcal o la Generalitat de Catalunya.

Salut escolar

Es realitzen les vacunacions i l’exploració mèdica als alumnes d’acord amb el criteri del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb l’autorització dels pares o tutors legals.

Horari Venda de Xandalls i Uniformes

Matí de:9.15h a 10.30h
Tarda de:15.30 a 16.30 h i 17.30 a 18.30 h
A la porteria del Col·legi

 

TOP