TEL 977 44 04 44
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Relació família escola

L’implicació de les famílies en la tasca educativa és essencial en el bon desenvolupament acadèmic dels nostres alumnes.

Relacio-familia-escola2Les famílies es fan presents i col.laboren amb el Centre en diferents moments:

  • Reunió al principi de curs. Cada grup tindrà una trobada amb el tutor del curs per a la presentació i el pla de treball de l’any escolar, visites culturals, normativa de convivència, ... dins de la Programació General Anual.
  • Recolzament de la família als mestres i tutors i viceversa, per anar tots a una en el treball acadèmic dels alumnes.
  • Organització de festes del col.legi a través de l’AMPA.
  • Participació en el Consell Escolar.
  • Entrevistes personalitzades, una vegada per trimestre si s’escau.

Els tutors cuiden molt el contacte amb les famílies a través de les entrevistes personals i les reunions de pares amb el grup-classe.

El camí de diàleg al centre segueix l’odre següent:

1. Tutor/a
2. Professor o mestre d’àrea si cal
3. Director Pedagògic de l’etapa
4. Director General del centre

Els pares i mares poden entrevistar-se amb els docents sempre que ho desitgin, sol·licitant l’entrevista amb temps i ajustant-se a l’horari proposat pel Centre. Igualment, els mestres, professors, tutors, ... poden demanar visita a les famílies.

TOP