TEL 977 44 04 44

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Batxillerat Dual

Diploma Dual Internacional: preparant estudiants  per a nous reptes

El programa Diploma Dual creat i desenvolupat per Academica Corporation prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència sobre la base de tres grans objectius:

 1. Immersió lingüística. Totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.
 2. Immersió tecnològica. Domini en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.
 3. Immersió personal. L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

 

Què s’aconsegueix?

El programa Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament:

 • El Batxillerat del país d’origen de l’alumne de forma presencial.
 • El Batxillerat nord-americà, High School Diploma*, via online.

  

Com s’aconsegueix?

El sistema educatiu nord-americà avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Considera que l’alumne no ha d’estudiar la mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) en dos idiomes diferents, excepte les matèries específiques del país (llengua, cultura, història…).

D’aquesta manera, Academica International Studies pot convalidar fins al 75% dels 24 crèdits que s’exigeixen per obtenir el diploma  High School.

 

Com treballa l’alumne?

L’alumne treballa les matèries seleccionades des de casa, amb ordinador. El Programa posa a la seva disposició totes les plataformes, sistemes i eines que necessita i que s’agrupen en:

 • Recursos de comunicació entre alumne i professor, entre professor i pares (s’obre un compte específic d’accés per als pares) i entre professor i director de Programa.
 • Recursos de continguts i activitats, amb els quals l’alumne consulta, treballa i fa els deures.

Com es comuniquen l’alumne i el professor?

 • El professor està disponible en un horari preestablert a l’inici del programa.
 • Reunions individuals a petició de l’alumne o del professor.
 • Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari. Són molt importants per reforçar      coneixements, resoldre dubtes i practicar l’anglès.

 

Com es porta a terme el seguiment  de l’alumne?

 • Contacte dels pares amb el professor dels seus fills en qualsevol moment del curs, prèvia petició de cita.
 • Seguiment del progrés dels alumnes mitjançant contactes regulars entre el/la director/a de Programa al Centre i el/la professor/a o tutor/a als EUA.
 • Avaluació de l’alumnat de manera contínua, mitjançant l’observació del seu progrés en la consecució dels objectius proposats en cada mòdul.
 • Si no es fa cap activitat o no hi ha connexió al llarg de tota una setmana, el professor dels EUA contacta amb el/la director/a     de Programa al Centre.
 • Informe del progrés de l’alumne a mig semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i     com podria millorar.
 • Exàmens orals, tant individuals com grupals, per observar l’evolució de l’alumnat.
 • Tramesa d’un informe al final de cada semestre amb les qualificacions

 

Qualificacions

 • Per obtenir el títol de High School nord-americà, l’escola del país d’origen de l’estudiant ha d’aportar a Academica International Studies     un certificat oficial de notes.
 • L’alumne ha d’assolir els 24 crèdits requerits per a la graduació i un mínim de 2.0 Grade Point Average (GPA), és a dir, una mitjana     mínima del 70% en tots els cursos.

 

 

  TOP